Δημοσίευση gaonline.gr

Σας παραθέτουμε το ling σχετικά με το αφιέρωμα που έγινε για μας σχετικά με τη ψηφιακή μας μηχανή COLOUR J75 PRESS XEROX.
http://gaonline.gr/site/xerox-ionasprinting/