Νέα εκτυπωτική μονάδα

Το τυπογραφείο μας προχώρησε στην επένδυση νέας εκτυπωτικής μηχανής offset Heidelberg – Speedmaster SM 52 two colours 2003.