Σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε φακέλους παρουσίασης (folder) σε χαρτί που θα επιλέξουμε μαζί. Επίσης αναλαμβάνει και επεξεργασίες πλαστικοποίησης, ανάγλυφα και τοπικά UV.
Τα folder αποτελούν κομμάτι των εταιρικών εντύπων που χρειάζονται ιδιαίτερη μελέτη τόσο στο σχεδιαστικό κομμάτι, όσο και στο λειτουργικό, καθώς υπάρχουν παράμετροι που παίζουν σημαντικό ρόλο όπως το μέγεθός, αν θα έχουν θήκες για κάρτες, ο όγκος των εντύπων που θα μπορεί να περιλάβει κ.λ.π.

  • Folder για την εταιρία G.S.B.
    Folder για την εταιρία G.S.B.