Σχεδιάζουμε και επιμελούμαστε ολόκληρη την μορφή και δομή ενός προϊοντικού καταλόγου μιας εταιρίας, αναδεικνύοντας το επαγγελματικό προφίλ της. Προτείνουμε ολοκληρωμενές και στοχευμένες λυσεις για την προβολή και προώθηση  των προϊόντων που επιθυμεί να επικοινωνήσει με το καταναλωτικό κοινό. Λαμβάνοντας υπόψην τις ανάγκες του εκάστοτε καταλόγου ανάλαβανουμε από την αρχή έως το τέλος την σχεδιαστική και παραγωγική διαδικασία ωστε ο πελάτης να λάβει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

  • Agenda
    Agenda
  • Προϊοντικός κατάλογος
    Προϊοντικός κατάλογος
  • Βιβλίο προϊόντων Dimitressi
    Βιβλίο προϊόντων Dimitressi